Στέλεχος τροχού για καπελάκια φ13

6.20

Στελέχη για καπελάκια τροχού σε πέντε διαφορετικές διαστάσεις.
κατέβασμα υλικού, δερματικές σκληρύνσεις

';